ดาวน์โหลดฟรี Windows Movie Maker

รวมถึงแบตเตอรี่ของเทคนิคพิเศษที่จะเน้นโปรดักชั่นภาพและเสียง

Windows Live Movie Maker

Windows Movie Maker ยังสามารถจับภาพวิดีโอจากแหล่งภายนอกอนาล็อกหรือดิจิตอล

  • ใช้ง่าย
  • การตัดต่อวิดีโอแบบไม่เชิงเส้น
  • นำเข้าและส่งออกในรูปแบบต่างๆ
  • แก้ไขข้อความสินเชื่อและคำบรรยาย
  • 60 ผลการเปลี่ยนแปลงและ 28 ผลวิดีโอ