Pobierz bezpłatny program Windows Movie Maker

Zawiera baterię efektów specjalnych, aby wyróżnić produkcje audiowizualne.

Windows Live Movie Maker

Windows Movie Maker można również przechwytywać obraz z zewnętrznego źródła, analogowe lub cyfrowe.

  • Użyj proste.
  • Nieliniowa edycja wideo.
  • Import i eksport w różnych formatach.
  • Edytor tekstu, kredyty i napisy.
  • 60 efektów przejścia i efekty wideo. 28